Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

Dobrý zadavatel

Úřad vlády České republiky je veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá certifikovaný profil zadavatele a elektronické tržiště.

Profil zadavatele

adresa profilu zadavatele: https://zakazky.vlada.cz

Všechny funkce uvedeného profilu zadavatele jsou implementovány s ohledem na právní předpisy, zejména zákon o zadávání veřejných zakázek a související předpisy; profil zadavatele je certifikován dle vyhlášky č. 168/2016 Sb.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k vysvětlení, doplnění, změnám dokumentace a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení.

Elektronické tržiště

adresa elektronického tržiště: https://www.gemin.cz

Elektronické tržiště je provozováno v souladu s pravidly Provozního řádu, vytvořeného na základě usnesení vlády ČR a vychází také ze souboru minimálních požadavků stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj.

Prostřednictvím tržiště se zadávají veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky. Povinnost se vztahuje na veřejné zakázky, kde předmětem zakázky jsou určité standardizované komodity.

Toto elektronické tržiště zadavatel využívá rovněž jako druhý profil zadavatele dle § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Nákup kancelářských židlí

Zakázka malého rozsahu

Nákup tonerů

Zakázka malého rozsahu

Nákup mikrovlnných trub

Zakázka malého rozsahu

Nákup prodlužovacích kabelů

Zakázka malého rozsahu

Podpora SW IBM SPSS

Zakázka malého rozsahu

Přepínače

Zakázka malého rozsahu

Aplikační firewall

Zakázka malého rozsahu

Nákup kancelářských potřeb

Zakázka malého rozsahu

LCD dotykovy monitor, tiskárny A4

Zakázka malého rozsahu

Dodávka periodik na rok 2017

Zakázka malého rozsahu

Dodávka datového projektoru

Zakázka malého rozsahu